skontaktuj się z nami

pracownia14 sp. z o.o.

NIP 517 038 93 30
KRS 000 072 76 05
REGON 369 965 020
telefon
+48 795 579 855
+48 535 006 709
Email
kontakt@pracownia14.pl
Adres
Adama Mickiewicza 19 (I piętro) 
35-064 Rzeszów

RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pracownia14 Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Mikołajczyka 6/1 wpisane do KRS pod nr ; 000 072 76 05, posiadającą NIP 517 038 93 30 (dalej jako „Administrator”).
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu materiałów, informacji handlowych przez Administratora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody,
3. dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu pozlecenia określonych usług projektowych, marketingowych,
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wycofanie zgody bądź złożenie sprzeciwy może być dokonane poprzez przesłanie informacji na maila: kontakt@pracownia14.pl
5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do celów kontaktowych, marketingu,;
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia,
8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).