Archive of month: kwiecień 2024

Proces projektowy oczami architekta – między wizualizacją a rzeczywistością

Współczesna architektura to harmonijne połączenie sztuki i rzeczywistości, gdzie proces projektowy odgrywa kluczową rolę w transformacji abstrakcyjnych wizji w funkcjonalne i estetyczne realizacje. Każdy projekt architektoniczny wymaga precyzyjnego zdefiniowania granic między wizją a możliwą do zrealizowania rzeczywistością. To właśnie w procesie projektowania architekci muszą równoważyć swoją kreatywność z praktycznymi wymogami, uwzględniając zarówno estetykę, jak i […]