Klasztor

Projekt rewitalizacji ruin zespołu klasztornego Karmelitów Bosych położonego w miejscowości Zagórz w województwie podkarpackim no wzgórzu Marymont. Koncepcja obejmuje: kościół, klasztor, foresteria, szpital, wozownie i stajnie, bramę główną i kordegardę. Myślą przewodnią była chęć zachowania zabytku w stanie nienaruszonym oraz zróżnicowanie nowo projektowanej formy od części historycznej. Kolejnym założeniem projektu było zaoferowanie nowej jakości rozwiązań architektonicznych - rzadko spotykanych w Polsce. Zaprojektowana forma architektoniczna nie ingeruje w konstrukcję istniejącego budynku.

Kategoria opracowania
Projekt koncepcyjny
Lokalizacja
Zagórz
Ukończono
2017